CV for Bøje Larsen

Arbejde

2018 Gæsteforsker ved Copenhagen Business School (CBS) - Handelshøjskolen i København.

2017 Blogger på DenOffentlige.dk

2013 Forlænget som adjungeret professor (udløb 31.5.18).

2008 Adjungeret professor ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen i København.

1999 Professor ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen i København.

1998 Medstifter af Internetvirksomheden "21st.dk".

1985-2004 Adm. direktør for Konsulentfirmaet Bøje Larsen A/S. Har her som konsulent løst opgaver inden for ledelse, kvalitet og service for private og offentlige virksomheder.

1982-1985 Medstarter af og kursusleder på 8-ugers chefkursus for offentlige ledere, (KIOL), Danmarks Forvaltningshøjskole.

1980-1982 "Superstipendiat" fra Planlægningsrådet for Forskningen i "forskning om forskning".

1978-1980 Lektor i erhvervsøkonomi med forskningspligt, Handelshøjskole Syd.

1974-1978 Forskningsstipendiat, Institut for Organisations- og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København.

1972-1974 Free-lance konsulent.

1969-1972 Konsulent i management-konsulentfirmaet T. Bak-Jensen A/S.

Uddannelse

2009 Cand.mag. i historie fra KU

1997 Uddannet som TQM assessor hos EFQM i Bruxelles. Deltaget på workshop for assessorer til Kvalitetsprisen for den offentlige sektor.

1993 Bestået Foreningen af Managementkonsulenters optagelseskursus og derved Certified Management Consultant.

1991 Uddannet som auditor efter ISO 9000, Batalas/LEC.

1983 Uddannet i transaktionsanalyse, Forvaltningshøjskolen.

1974 Lic. merc. (ph.d.) på organisationssociologisk afhandling om Københavns havn - ny teknologi, nye arbejds- og organisationsformer.

1969 Cand. merc., Handelshøjskolen i København. Speciale i organisation og regnskabsvæsen. I studietiden formand for De studerendes Råd.

1962-1964 Teologistudie, Københavns Universitet.

Sprogkundskaber

Engelsk Tales, læses og skrives flydende.

Tysk Tales godt og læses flydende, skrives ringe.

Fransk Tales godt og læses flydende, skrives ringe.

Ledelseskvalifikationer, herunder forskningsledelse

Startet og ledet eget konsulentfirma i 19 år. Firmaet havde omkring 10 ansatte. I 1997 var firmaet en af 1000 danske Gazelle-virksomheder.

Har i firmaet fungeret som projektleder for projekter med interne og eksterne medarbejdere bl.a. forskningslignende udredningsprojekter bl.a. projektet "Danskernes skole" for Undervisningsministeriet (se publikation med Niels Egelund).

Har været værtsvirksomhed for erhvervsforskningsprojekt og projektleder for dette (om virkningen af ISO 9000).

Har fungeret som projektleder for lederuddannelsen på Forvaltningshøjskolen.

Har deltaget i forskningsgrupper og haft aktivitetsansvar, bl.a. i FORSTYR-gruppen på Institut for Organisation og Arbejdssociologi og i gruppen, der studerer standardbaserede styresystemer på CVL, leder af projektet "Ledelse i den ny økonomi".

Har fungeret som redaktør på flere faglige publikationer.

Undervisningskvalifikationer

Omfattende undervisningserfaring, bl.a. undervisning på HA, HD og cand. merc. studiet, vejledning af ph.d.-studerende.

Udviklet og gennemført lederuddannelseskurser.

Omfattende foredragsvirksomhed.

Opdateret: 11.4.18