Publikationsliste for Bøje Larsen

1969: Masterthesis, Handelshøjskolen i København, Institut for Organisation og Arbejdssociologi

En replikation af Festinger, Riecken og Schachters undersøgelse "When Prophecy Fails" under anvendelse af materiale fra den såkaldte Orthon-gruppe.

1972-1980: 1. research period, Copenhagen Business School/ South Danish Business School

Havnesamfundet. En analyse af arbejdsforhold og social struktur i Københavns havn, Nyt Nordisk Forlag, København 1975, 255 p, ph.d.. thesis.

Indledning til studiet af folkelig organisationsteori, Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, nr. 4, 1974, 9 p.

Den eksterne virksomhedskonsulent - et tilfælde af opsøgende teater, i Gullestrup, Hegland og Herskin (ed.): Eksperterne og magten, Nyt Nordisk Forlag, København 1975, 11 p.

Organization Theory in Society. The Content and Development of German Organizational Theory, Forskningsrapport 76-2, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 1976, 93 p.

Max Webers bureaukratianalyse: Misforståelser og muligheder, Økonomi og Politik, nr. 1, København 1979, 28 p.

De folkevalgtes reducerede indflydelse i det kommunale skatteligningsarbejde, Økonomi og Politik, nr. 1, København 1979, 22 p.

1980-1986: 2. research period, National Science Planning Council, The Danish School of Public Administration

Styringstænkning. Er ledelse mulig?, Nyt Nordisk Forlag, København 1981, 139 p., 2. udgave 1986.

En-funktionel og flerfunktionel organisationstænkning, Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, nr. 4, 1981, 6 p.

(med Finn Borum og Tom Jacobsgaard) Sygehuse - opgaver, struktur, medarbejdere og teknologi, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 1981, 60 p.

Styring - de andre muligheder, Økonomi og Politik, nr. 2, 1982, p. 12-25, 13 p.

(med Torben Beck Jørgensen) Styring - et forsøg på teoridannelse, i Fl. Agersnap m.fl.: Forskningsstyring og forskningsmiljø, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 1982, p. 25-55, 30 p.

Et ekstremt tilfælde: Forskningsstyring i Tyskland 1933-45, i Fl. Agersnap m.fl.: Forskningsstyring og forskningsmiljø, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 1982, p. 57-101, 44 p.

Teknologivurdering - et videnskabssociologisk perspektiv, Forskningsrapport 82-5, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 1982, 113 p.

Organisationskultur, i Bøje Larsen (ed.): Nye styremåder i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Danmarks Forvaltningshøjskoles skriftserie, Den offentlige lederuddannelse, København 1983, 39 p.

Regnskaber og budgetter som kultur, i Bøje Larsen og Preben Melander (ed.): Vi bruger også regnskaber. Men til hvad?, FDC’s Forlag, København 1983, 26 p.

Forskningsevaluering - problemer og muligheder, i Fivelsdal (ed.): Nærbilleder af forskning, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 1985, 36 p.

Offentlig Informationsvirksomhed, i Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 1, København 1986, 12 p.

Fra hierarki til netværk, FDC’s Forlag, København 1986, 182 p.

1986-1997: Own consultancy firm

(med Torben Beck Jørgensen): Control - an Attempt at Forming a Theory, Scandinavian Political Studies, vol.10, no.4, 1987, p.279-299, 20 p.

(med Niels Egelund): Danskernes skole. Brugernes syn på skolen. En dybtgående kvalitativ undersøgelse, Undervisningsministeriet, København 1989, 133 p.

(med Jørgen Kjærgaard og Per Søgaard): Service og Kvalitet. Service Management og Quality Management i det offentlige, i Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 1, København 1989, 10 p.

Kvalitet eller kaos, Forlaget Sporskiftet, København 1990, 136 p.

Fusioner og personalepolitiske konsekvenser, Award winning essay. Dansk Institut for Personalerådgivning, København 1991, 24 p.

X, Y og A, i Mennesker og udvikling i 25 år, Award winning essay. Dansk Erhvervs-Pædagogisk Selskab, København 1991, 10 p.

Mening i galskaben, Forlaget Sporskiftet, København 1991, 160 p.

Apoteket ved en korsvej, i Kvalitet, kundeorientering og dynamik i fremtidens apotek, Award winning essay. Hørslev Fonden, København 1992, 76 p.

ISO 9000 forfra og bagfra, Forlaget Sporskiftet, København 1993, 148 p.

Mer folk og mere styre, i Perspektiver for kommunestyrets udvikling, Award winning essay. Kommunernes Jubilæumsfond, Forlaget Kommuneinformation, København 1995, 70 p.

Velfærd til debat. Velfærdssystemets mulige og sandsynlige udviklingsveje, Forlaget Sporskiftet, København 1996, 53 p.

Has edited and written chapters for:

(med Mai Buch, Christian S. Nissen, Tom Jacobsgaard og Kurt Markworth): Fra Samurai til moderne manager, Forlaget Sporskiftet, København 1988, 156 p.

(med Ivan Häuser) (ed.): Decentralisering i praksis, Forlaget Sporskiftet, København 1991, 138 p.

(med Sven Hauberg Nielsen) (ed.): Certificering i praksis, Forlaget Sporskiftet, København 1992, 142 p.

(med Pernille Lützhøft) (ed.): Miljøledelse i praksis, Forlaget Sporskiftet, København 1993, 104 p.

(ed.): Det gik dem ilde..., Forlaget Sporskiftet, København 1994, 192 p.

(med Pernille Lützhøft) (ed.): Slank & Rå, Forlaget Sporskiftet, København 1995, 154 p.

(med Ib Madsen) (ed.): Kvalitet & menneskelig udvikling, Forlaget Sporskiftet, København 1998, 164 p.

1997- : Renewed research work, Copenhagen Business School

(med Tord Häversjö) (ed.): Nye boller på suppen I. Status og visioner for det praktiske kvalitetsarbejde i Danmark, Forlaget Sporskiftet, København 1997, 152 p.

En model til forklaring af ledelsesteoriens labilitet, Økonomistyring & Informatik, nr. 4, København 1998, 27 p.

(med Tord Häversjö): Kvalitetens pris – En kritisk diskussion af Kvalitetsprisen for den offentlige sektor, Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 2, København 1998, 26 p.

Den berettigede vrede. Illiaden som ledelsesvejledning. Ledelse i Dag, 9. årgang, nr. 33, 1999, pp. 22-26.

(med Tord Häversjö): The Price for Quality - A Critical Discussion of the Public Sector Quality Award, Total Quality Management, Volume 9, Issue 4-5, 1999, pp. 152-155.

(med Tord Häversjö): The year 2000 problem of ISO 9000: Will the quality standards survive the proposed year 2000 revision?, 1999, The TQM Magazine, Vol. 12, No. 4, 2000, pp. 226-237.

(med Tord Häversjö): ISO 9000 Quality Assurance in an Extreme Situation, Publiceret i Managing Service Quality, Vol. 9, issue 1, 1999, pp. 23-31.

Virksomhedens styringsmodel købes som "færdigsyet stangtøj" - om lederen som forbruger af ledelsesteknologier, Økonomistyring & Informatik, nr. 4, København 1999/2000.

"One measurement is Better than a Thousand Opinions". Is it?, Proceedings of the Fifth International Conference on ISO 9000 & TQM, ed. Sam Ho and Chong Chee Leong, Best Paper Award, Subtheme Quality Tools and Techniques, Singapore 2000, 9 p., published in Managerial Auditing Journal, Vol. 16, no. 2, p. 63-68. Pris for bedste paper på konferencen.

An Explorative Study. The Fashion of the "Fashion Perspective" in the Study of Management Theory. Paper presented at the EGOS 16th Colloquium, Helsinki, 2nd - 4th July, 2000, 28 p.

(med Tord Häversjö): Management by standards - real benefits from fashion, Scandinavian Journal of Management, 2001, Vol. 17, p. 457-480.

Mellem Platon, Popper og Postmodernisme, i Torben Agersnap & Steen Scheuer (red.): Strategi og anarki, Årbog 2000, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, p. 83-104.

(red. med Jørn Jespersen, Christian Nissen og Preben Melander): Ledelse i Danmark - Anklage og Forsvar, DJØF Forlag, København 2000.

"Implementering" - det værste vrøvleord i mands minde. I Sten Jönsson og Bøje Larsen (red.): Teori og praksis. Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring, DJØF Forlag, København 2001, p. 359-403.

(med Jørgen Meyer) Manden og forskningsfronten. I Sten Jönsson og Bøje Larsen (red.): Teori og praksis. Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring, DJØF Forlag, København 2001, p. 27-61.

A Garbage Can Life Cycle Model of Quality Management, 2000. The TQM Magazine, Vol. 13. no. 2, p. 95-104. Om managementbegrebers livscyklus illustreret med kvalitetsledelse.

Ny økonomi og post-modernisme. Udfordringer til ledelse og organisation. Forlaget Thomson, København 2001. Om ledelse i den ny økonomi.

Mer A68 - og det er ikke et sødmælksprodukt, i DACIE 35 år med mennesker og udvikling - HRD/HRM. Award winning essay, København 2001., 7 s. Om tryghedssøgende medarbejdere.

(red. med Kristine Munkgård Pedersen) Diskursanalysen til debat. Kritiske perspektiver på en populær teoriretning, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 2002, 265 p.

(med Peter Aagaard) På en bølge af begejstring - om statsstøttede videncentre og projekter, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København 2003. 314 p.

Mening i Galskaben. Introduktion til ledelsesteorierne, DJØF Forlag, København 2002, 231 p..

German Organization and Leadership Theory - Stable Trends and Flexible Adaptation, 2000, Scandinavian Journal of Management 2003, vol. 19, issue 1, p. 103-133. Om tysk organisationsteori og nazismen.

(med Kristine Munkgård Pedersen og Peter Aagaard) Begejstring & distance. Unge videnarbejderes motivation og ledelse, DJØF Forlag, København 2005, 222 p.

Fra blikket til stemmen. Om Foucaults sidste arbejder og synspunkter, Tidsskriftet GRUS, Vol. 74, 2005, p. 70-93

(red. med Helle Hedegaard Hein) De nye professionelle. Fremtidens roller for de veluddannede, DJØF Forlag, København 2007, 220 p.

Tæt-koblede rum i løst-koblede organisationer er måden at lede fagfolk på, Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr. 2, 2007, p. 79-91.

Det ondes forklaring. Max Schmidt og hans rolle i retsopgøret. Bibliotek for Læger, 202. årgang, december 2010, p. 402-27.

Mening i galskaben. Oversigt over ledelsesteorierne, DJØF Forlag, København 2012, 322 p. (2. udgave fra DJØF).

Whatever happened to "The Technology of Foolishness"? Does it have any potential today?, Scandinavian Journal of Management, vol. 36, issue 1, March 2020. A reception study of James March's essay: The Technology of Foolishness.

Mere moralisering end analyse i et biased kampskrift for DR, Økonomi & Politik, Nr. 3, 2020, p. 115-141. Kritisk analyse af Christian S. Nissens bog "Politik mellem følelser og fornuft".