SprogMagisteren  

 

Hvis dine salgsbreve er overbevisende, så sælger du mere.

Hvis dine manualer er lette at forstå, forstyrres du mindre af kunder, der skal have tingene forklaret - du sparer omkostninger.

Hvis breve til borgerne er klare, betyder det bedre service og mindre forstyrrelse.

Hvis dine rapporter er venlige, bliver læseren mere positiv over for dig.

SprogMagisteren er et PC-program, der kommenterer dine breve, manualer, rapporter, annoncer og anden skreven tekst. Du har sikkert i dit tekstbehandlingsprogram en stavekontrol. Men den kan ikke forstå og udvikle dit sprog, når det gælder dansk. Det kan SprogMagisteren. Et tilsvarende problem har de engelsk/amerikanske "style checkers" og "grammar checkers", der er indbygget i tekstbehandlingsprogrammerne. De forstår ikke dansk.

Du bruger SprogMagisteren lige som en stavekontrol. Du vælger et tekststykke eller en sætning i dit brev mv.. og med et enkelt eller to tastetryk får du SprogMagisteren til at give sine kommentarer og forbedringsforslag. Den kommenterer bl.a.:

Er sætningen letlæst eller knudret, og hvordan forbedres den?

Bruger du mærkelige ord eller normale ord? Hvad kunne du skrive?

Taler den til læseren, eller er den kold? Er den sælgende?

Lugter den af bureaukrati? Hvordan undgås det?

Er der for mange floskelord? Hvad kunne erstatte dem?

Er verbets nutidsform rigtig (-r i nutid)?

Undgår du en række danske stavefaldgruber, som ikke fanges af stavekontrollerne?

Forekommer særlige ord, som du på godt og ondt gerne vil holde øje med (brugerord), f.eks. fagjargon, kønsdiskriminering, navne etc.?

Din tekst kan vurderes ud fra 6 forskellige stilarter (genrer) svarende til 6 forskellige målgrupper. Du bestemmer selv hvilken. Du kan også lægge dine helt egne krav og idealer til sproget ind i programmet. Der er ikke tale om, at dit sprog og din målgruppe jævnes ud i en almindelig sproglig pølsemaskine.

Du kan få en analyse af din tekst som helhed med 26 sproglige nøgletal, der gør det muligt at sammenligne forskellige tekster - og se, hvor din tekst ligger.

Nogle brugere anvender også SprogMagisteren til faglige og videnskabelige analyser af tekster, f.eks. til kvantitativ indholds- og stilanalyse af f.eks. opgaver, love og vejledninger mv.

Her vises nogle vigtige skærmbilleder. Startmenu:

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\smwhoved.gif

 

Tilbagemelding om enkelte sætninger. Her udpeger SprogMagisteren et udtryk, der tilhører kancelli-sproget

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\smwtilb7.gif

 

Et andet eksempel. Sætningen har forvægt, dvs. ligesom i tysk kommer verbet ret langt henne. Først ordet "kan" udløser spændingen. Man skal holde meningen med det forrige i hovedet:

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\smwtilb9.gif

 

Den første af flere sider i den samlede analyse. Foroven på fanebladene kan du se overskrifterne på de følgende sider af den samlede tilbagemelding med i alt 26 nøgletal:

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\smwtot.gif

 

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\_themes\enkeltmodificeretafb-jetilhjemmeside\ablbull1.gif

I Word 6.0 og senere versioner (f.eks. Word 97, Office 2000 etc.) kan du placere SprogMagisteren som en ikon i menulinien. Et markeret tekstafsnit - et tryk på ikonen - og vups, SprogMagisteren analyserer.

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\_themes\enkeltmodificeretafb-jetilhjemmeside\ablbull1.gif

Du kan printe og kopiere analyseresultater og grafik til andre programmer.

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\_themes\enkeltmodificeretafb-jetilhjemmeside\ablbull1.gif

Du kan lave databaser med egne ord, som du vil analysere forekomsten af. 

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\_themes\enkeltmodificeretafb-jetilhjemmeside\ablbull1.gif

Du kan hoppe frem og tilbage i analysen af de enkelte sætninger.

Programmet indeholder et stort hjælpesystem, både om brugen af programmet og om de sproglige begreber. Programmet installeres let og fylder installeret under 4,5 MB.

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\_themes\enkeltmodificeretafb-jetilhjemmeside\ablbull1.gif

SprogMagisteren kører under Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT og Windows NT Workstation, XP, Vista, Windows 7 (kun 32-bit systemer). I 64-bit systemer ad en omvej, som en PC-kyndig person kan etablere, f.eks. XP-mode i Windows 7, se linket: http://www.howtogeek.com/171395/how-to-get-windows-xp-mode-on-windows-8/.tp://windows.microsoft.com/da-dk/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7. For Windows 8: http://www.howtogeek.com/171395/how-to-get-windows-xp-mode-on-windows-8/. Windows 10: http://www.download3k.com/articles/How-to-add-an-XP-Mode-Virtual-Machine-to-Windows-10-or-8-using-Hyper-V-00770.

 

Her kører SprogMagisteren i Win 7, 32 bit uden videre:

 

  Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\smwin-filer\image002.jpg

 

Her kører SprogMagisteren i Win 10, 64 bit efter metoden nævnt ovenfor:

 

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\smwin-filer\image004.jpg

 

Men det er relativt bøvlet at få den til at køre i Win 10. Hvis du ønsker SprogMagisteren, så får du den tilsendt gratis, hvis du vil installere den i 64 bit systemer. Når du får det til at virke, betaler du. Hvis ikke, beder jeg [Bøje Larsen] dig sende screen dumps af problemet, så jeg kan lære heraf. Her er et link til beskrivelse af min metode. Hvis du har forslag til forbedring af den, hører jeg gerne om det.

                         Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\KBL filer fra LenovoGl, f%C3%B8r 11.1.14\div.gif

                      Hvad har de sagt om SprogMagisteren?

"Undertegnede har som medlem af arbejdsudvalget i Dansk Sprognævn haft lejlighed til at afprøve programmet SprogMagisteren… De fleste tekstbehandlingsprogrammer har som bekendt indbygget stavekontrol. Derimod er det sjældnere at træffe faciliteter, der tjener til skrivevejledning på højere niveauer (ordvalg, sætningsbygning osv.) Et sådant program er SprogMagisteren. Det er det første af arten i Danmark… Der er slet ingen tvivl om, at den, der skriver navnlig faglige tekster, kan have stor nytte af at bruge SprogMagisteren, hvis det sker på en fornuftig måde, dvs. uden ubegrundet autoritetstro. .. en pædagogisk brug af programmet vil (også) kunne give udbytte i retning af sproglig opmærksomhed…" Mogens Gradenwitz, seminarielektor, udtalelse.

"SprogMagisteren holder faktisk, hvad den lover. …Det bedste ved SprogMagisteren er, at du får sat ord på en bunke sproglige størrelser, så du forstår, hvilken betydning de har for teksten, og det gør dig - i det hele taget - mere bevidst om sproget. … Både sjovt og lærerigt på én gang!" Alt om Data.

"Et virkeligt interessant produkt. SprogMagisteren. Utroligt, men sandt: En virtuel skolelærer, der retter dine forretningsbreve, artikler, børnefortællinger, cirkulærer og meget andet. Ikke for stavefejl, men for alt muligt andet. Analyserer dem sætning for sætning. Fortæller dig, om hver af dem er godt bygget op eller indeholder fejl. Fortæller, hvad fejlene er, kommer med forslag til rettelser. Leverer en statistisk sproglig analyse af din skrivelse. Alt sammen gennem et lille bitte program leveret på to disketter. Kan det overhovedet lade sig gøre? Åbenbart. Og hvis ikke man havde den faste overbevisning, at computere grundlæggende er nogle dumme regnemaskiner, kunne man godt forledes til at tro, at der var mirakler til...." Alt om Data.

Beskrivelse: C:\KBL-homepage1\KBL filer fra LenovoGl, f%C3%B8r 11.1.14\div.gif

 

Seneste ændring: 3.8.17